top of page

El Cant de la Sibil·la

Recuperació d'aquest drama litúrgic a la Catedral de Tarragona

Des de l'any 2012 l'Ensemble O Vos Omnes participa en la recreació d'aquest drama litúrgic. Juntament amb la soprano Marta Matheu i els Minsitrils de Tarragona, l'Ensemble ha recuperat el Cant de la Sibil·la després de segles sense poguer ser escoltat a la Catedral de Tarragona. Actualment es considera la Sibil·la més important de Catalunya, juntament amb la que es fa a la Catedral de Barcelona.

Arran de l'èxit del Cant de la Sibil·la a la Catedral, l'Ensemble O Vos Omnes interpreta aquest cant en d'altres poblacions del Camp de Tarragona, on sempre és rebuda amb gran entusiasme. 

El Cant de la Sibil·la té el seu origen en la mitologia clàssica. Les sibil·les eren oracles que profetitzaven guerres o batalles des de les seves coves. Aquesta tradició grega fou, com moltes altres, adoptada pel cristianisme i la convertí en un element de la representació litúrgica de Nadal. En el seu cant, la Sibil·la profetitza l’arribada del Redemptor i també l’arribada del Judici Final.

Aquesta tradició arrelà fortament durant l’Edat Mitjana, però l’església la prohibí en el Concili de Trento, a meitats del segle XVI. No fou fins ben entrat el segle XX que aquest cant es comença a recuperar, primer a València, Mallorca i després a moltes poblacions catalanes.
Tot i que el Cant de la Sibil·la és una representació pseudo-teatral i, com a tal, sol anar acompanyada d’un vestuari i certs elements escenogràfics, l’Ensemble O Vos Omnes us ofereix una versió austera, adaptada als temps actuals que conserva, però, tot l’esperit de l’original.

bottom of page